Concept-visie op hoofdlijnen Ermelo 2025

geplaatst in: 2011 | 0

Op donderdag 30 juni werd de concept-visie op hoofdlijnen van de Structuurvisie besproken, die na de zomervakantie moet worden vastgesteld. Na de inbreng in eerste termijn is er, mede namens PE, een amendement ingediend over Kerkdennen. We wilden het College aansporen tot een krachtiger aanpak bij het vervangen van de zwaardere industrie op Kerkdennen. Het amendement kreeg de steun van een meerderheid van de raad. Lees verder voor de inbreng in eerste termijn door raadslid René Arts.

Vanavond wordt de visie op hoofdlijnen van de structuurvisie besproken. We geven hiermee als gemeentebestuur een duidelijke richting aan naar de toekomst. De centrumvisie is er ook in opgenomen.

Deze visie op hoofdlijnen kunnen wij grotendeels steunen. We zijn zelfs blij met dit stuk. We zijn ook blij met de inbreng vanuit burgers, organisaties, de ondernemersvereniging Ermelo (ONE) en de jongerenraad. Hierna zal ik een aantal zaken noemen. Ik kan hier nu een hele beschouwing gaan houden, maar de structuurvisie komt nog twee keer terug na het zomerreces.

Infrastructuur

Vooral het hoofdstuk over infrastructuur valt ons positief op, vooral door de positie voor de fiets en het OV en het vooral benutten van het bestaande wegennet. Dat hebben we tot nu toe weleens gemist in andere voorstellen. Het stuk staat ook vol leuke plannen die haalbaar lijken, zoals een koppeling tussen zorg en recreatie, wellness ea.

Wat betreft zorg, er wordt vaak gesproken over een HBO opleiding. Hier moeten we wellicht nog eens naar kijken, de meeste functies in de zorg worden op MBO niveau uitgeoefend.

Woningbouwprogramma

Er komt uit dit stuk naar voren dat er behoefte is aan betaalbare woningen en grondgebonden woningen. Onze fractie denkt dat er nu te veel appartementen in de planning zitten en dat daar wellicht in aangepast moet worden.

Kerkdennen

Hier beschrijft het College de wens om de zware industrie daar weg te krijgen en dat ondersteunen wij van harte. Wij willen dus graag de zware industrie weg hebben van Kerkdennen, maar zien nog obstakels en vinden het nu allemaal wat vrijblijvend opgeschreven. ’s Heerenloo heeft een belangrijke plek in de structuurvisie. We zien hier een spanningsveld met het KWP (wat we mogen bouwen.) We zijn benieuwd naar wat er uiteindelijk uit gaat komen, of s Heerenloo met een realistisch masterplan gaat komen.

Bij de werkvilla’s langs de Harderwijkerweg hebben we nog wat twijfels. Is er behoefte aan meer kantoorruimte? Is het handig als er veel afslaand verkeer komt vanaf de Harderwijkerweg? Dit zijn twee vragen die hier leven.

Het stationsgebied als aanloopgebied naar het centrum. Deze suggestie (die in eerste instantie van de CU kwam) willen wij graag ondersteunen. Wij denken dat o.a. de ligging van het station een belangrijke bijdrage kan leveren aan een sterkere positie voor het centrum. Dit zouden we graag in de structuurvisie terug zien.