Intergemeentelijke en regionale samenwerking

geplaatst in: Algemeen | 0

In de commissievergadering van 1 december en de raadsvergadering van 15 december heeft de gemeenteraad gesproken over intergemeentelijke en regionale samenwerking. Er wordt gewerkt aan een samenwerking van zes gemeenten (Ermelo, Harderwijk, Putten, Zeewolde, Nunspeet, Elburg) voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zal de rol van de Regio Noord Veluwe (RNV) veranderen. De raad heeft hiermee ingestemd. Ook Progressief Ermelo steunt de koers die nu ingezet wordt. Want de laatste jaren zijn er steeds meer taken op de schouders van de gemeenten terecht gekomen. En de komende jaren wordt dat alleen maar meer. Daarnaast verwachten onze inwoners en bedrijven dat ze professioneel, adequaat en tijdig geholpen worden. Ermelo is een relatief kleine gemeente. Om toch die kwaliteit te waarborgen is samenwerking met andere gemeenten essentieel.

Een belangrijk punt voor PE is de democratische legitimatie van de regionale samenwerking. Al in februari 2007 is een amendement van PE daarover aangenomen. Maar het is nog niet goed geborgd. Redenen daarvoor zijn de landelijke wetgeving die nog steeds niet is aangepast aan de duale gemeentelijke werkwijze en de andere visie van enkele regiogemeenten op de samenstelling van het AB en DB. “Nu intergemeentelijke samenwerking steeds meer vorm gaat krijgen, wordt dit punt steeds belangrijker. Het is essentieel dat de gemeenteraad, de gekozen volksvertegenwoordiging, zijn kaderstellende en controlerende taak kan uitoefenen. Ook als bepaald beleid samen met andere gemeenten wordt bedacht of uitgevoerd. Dit zal voor ons een belangrijk punt in de verdere uitwerking zijn”, zo stelde Aline Verhoef-Franken tijdens de raadsvergadering.