Schriftelijke vragen over Rehoboth en Dillenburg

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Raadslid Alex Kleijnen heeft op 31 januari namens de fractie van PE schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de ontwikkelingen rondom Rehoboth en De Dillenburg.

“In de commissievergadering Samenleving van mei 2011 zijn de ontwikkelingen rondom het verzorgingshuis De Dillenburg aan de orde geweest. Aanleiding toen was de berichtgeving van de Raad van Bestuur van de stichting Zorggroep Noordwest Veluwe dat De Dillenburg per 2013 uit bedrijf wordt genomen. Zeer onlangs bereikten ons nieuwe berichten: Het verzorgingshuis Rehoboth zou binnenkort óók uit bedrijf worden genomen, nog eerder dan De Dillenburg. De huidige bewoners van Rehoboth zouden nu (moeten) gaan verhuizen naar De Dillenburg. Sluiting van De Dillenburg zou nu zijn voorzien in 2014.

Er is door dit alles ongerustheid ontstaan bij bewoners en familie. Gaat het allemaal wel goed (komen)?  Rehoboth-bewoners zien zich geconfronteerd met een dubbele verhuizing binnen een tijdsbestek van zo’n anderhalf a twee jaar, eerst vanuit Rehoboth verhuizen naar De Dillenburg en daarna weer verhuizen uit De Dillenburg. 
 
De fractie van Progressief Ermelo maakt zich zorgen en wil derhalve de navolgende vragen stellen aan het college van B & W:

  • Is het college op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen?
  • Acht het college het aanvaardbaar dat de huidige Rehoboth bewoners twee keer moeten verhuizen in een tijdsbestek van anderhalf à twee jaar?
  • Klopt het dat er al enige tijd sprake is van een opnamestop voor beide huizen?
  • Acht het college het aanvaardbaar dat ouderen in Ermelo met een CIZ- verzorgingshuisindicatie niet meer terecht kunnen in hun eigen woonplaats?
  • Is het college in contact met de Raad van Bestuur van de Zorggroep Noordwest Veluwe?
  • Is het college door de Raad van Bestuur van de Zorggroep op de hoogte gesteld van een concreet plan van aanpak ter zake, ook met betrekking tot de vraag of aansluitend op de sluiting van beide huizen er straks voldoende intramurale opvang is elders binnen Ermelo?
  • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van het college in dit alles?”