Dillenburg en Rehoboth

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, door Melissa Hofland, 8 februari 2012 – Het rommelt in Ermelo. Waarom moet verzorgingstehuis de Rehoboth nu zelfs nog eerder dicht dan de Dillenburg? ,,Gezeul met oudere mensen moet voorkomen worden”, vindt Alex Kleijnen, raadslid van Progressief Ermelo. Hij stelde namens zijn partij vorige week een aantal vragen op voor het college.

Een jaar geleden werd duidelijk dat De Dillenburg haar deuren zou gaan sluiten per januari 2013. Dit in verband met leegstand van appartementen en betere benutting van het personeel. Eind vorig jaar maakte Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe waaronder meerdere woon- en zorgcentra vallen, bekend dat ook de Rehoboth dicht gaat. De Rehoboth moet januari 2013 dichtgaan. Ouderen die dat willen kunnen verhuizen naar de Dillenburg omdat nog niet meteen voor iedereen een plekje voor handen is. De Dillenburg blijft dan een jaar langer open, is het voornemen. Als dat plan doorgaat hangt ouderen van de Rehoboth nu dus twee verhuizingen boven het hoofd.

Rol voor gemeente?
Raadslid Kleijnen ging, nadat hij door verschillende familieleden en betrokkenen was benaderd, zelf maar eens langs bij de Ermelose zorgcentra. ,,Daar merkte ik ongerustheid onder bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Mensen zijn onzeker. Wij vinden dat dit eigenlijk niet hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dus maken we er een punt van. We willen peilen wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is. We wachten nu even de reactie van de gemeente af, maar het laatste woord is hier nog niet over gesproken,” aldus Kleijnen.

Op de achtergrond zoeken kinderen van ouderen in Rehoboth en Dillenburg steun bij elkaar. ,,Fijn te merken dat we niet alleen staan. We voelen het allemaal zo: Onze ouders hebben hun leven lang vol liefde voor ons gezorgd. Nu willen wij graag voor hen zorgen,” legt Regina van der Mark uit. Samen met haar man klopte ze aan bij Raadslid Kleijnen. ,,Mijn schoonmoeder van 89 jaar woont in Rehoboth. Tweeëneenhalf jaar geleden kwam ze er vanuit Utrecht wonen. Niet niks., want het is een sterke dame die altijd heel goed voor zichzelf heeft kunnen zorgen. Door hartproblemen moest ze die onafhankelijkheid opgeven. Inmiddels voelt zij zich helemaal ‘happy’ en thuis in Rehoboth. Er hangt zo’n goede sfeer. Personeel is vriendelijk naar de bewoners en naar de familieleden. En ook onder de bewoners zelf hangt een fijne sfeer. Het is niet zo zeer dat deze oudere mensen niet mee willen werken. Dat is het probleem niet. Er wordt deze ouderen een eigen slaapkamer beloofd. Wat dat betreft zouden ze er op vooruit gaan. Het is meer de onzekerheid die er heerst. Het vertrouwen dat weg is. De romslomp van twee keer verhuizen. Eerst nog naar de Dillenburg. En is er daarna echt wel een andere plezierige woonruimte voor deze ouderen?”
Echtpaar Van der Mark gelooft dat niet zo. ,,Wij kunnen ook tellen. Zoals het er nu uitziet, kan er nooit voldoende woonruimte zijn voor al die mensen die straks uit Dillenburg en Rehoboth gaan verhuizen. Het moeilijkst vinden wij als kinderen en betrokken familieleden, de onrust die het oplevert onder de ouderen, nu al. Laat staan straks. Deze mensen hebben rust en een vertrouwde omgeving nodig. Geen stress. Daarbij, je mag mensen niet zomaar uit hun huizen zetten. We hopen met meerdere kinderen, en andere betrokkenen zoals politici een sterk tegenwicht te kunnen gaan vormen ter ondersteuning van de cliëntenraad. Want dat is de weg. Hopelijk kan dat overlegorgaan van de zorgcentra het voornemen samen met de stichting ombuigen tot een meer duurzame oplossing,” aldus Van der Mark.

Regiomanager Putten/Ermelo van Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe wil zorg en ongerustheid wegnemen. ,,Niemand zal op straat komen te staan. En ook voor het personeel zal het in orde komen. Laten we proberen de rust te bewaren. Ons belang is het welzijn van onze bewoners. Binnenkort zullen informatieronden worden georganiseerd. Dan zal meer duidelijk worden,” reageert hij. Verder verwijst hij door naar de heer Van de Berge van de Raad van het bestuur. Die is echter niet meer voor commentaar bereikbaar.