En dat vind ik! – Anneke Knoppert-Ruiter

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

 

Nog maar net benoemd als raadslid voor Progressief Ermelo en dan meteen al aan de beurt om de En dat vind ik!column voor deze week te schrijven.

Ik wil graag gebruik maken van deze gelegenheid om mij voor te stellen. Mijn naam is Anneke Knoppert en ik ben geboren en opgegroeid in Ermelo. Toen ik trouwde ben ik uit Ermelo vertrokken en na meerdere (soms buitenlandse) verhuizingen woon ik sinds 2003 weer in ons dorp. Vanaf het najaar van 2009 ben ik als lid van de steunfractie nauw betrokken bij de partij; vanaf 2010 ook als bestuurslid. In september 2011 ben ik benoemd tot fractievertegenwoordiger en sindsdien neem ik deel aan de commissievergaderingen van Openbare Werken en Sport en van Ruimte. Vanaf 1 maart ben ik raadslid voor PE en zal mij in die hoedanigheid vooral bezighouden met Ruimte (het oude VROM). Op de agenda staan o.a. bouw van goedkope woningen op Groevenbeek Noord en in Speuld; (zorg)woningen voor ouderen; evaluatie functieverandering in het buitengebied, ontwikkeling strand Horst en de Centrumvisie.

Als raadslid hoor ik graag van u hoe u denkt over Ruimtelijke Ordening in Ermelo. Alleen dan kan ik u naar behoren vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En dat vind ik!