Situatie Dillenburg/Rehoboth

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

door Alex Kleijnen – Wat is de rol, de invloed en de verantwoordelijkheid van de gemeente….?

Dat waren de belangrijkste punten bij de gestelde vragen van onze fractie over de situatie Rehoboth.De beantwoording door het college komt kort samengevat neer op: géén rol en géén invloed op de keuze van de Zorggroep Noordwest Veluwe over de korte termijn huisvesting van de bewoners van De Dillenburg en Rehoboth.Wel betreurt het college het dat het besluit – sluiting van Rehoboth –niet is afgestemd met de gemeente.

Ja, dat betreurt Progressief Ermelo ook, maar betreuren dat is ons niet goed genoeg. Over de rol van de gemeentelijke overheid verschilt PE van mening. Ik ga u in het kort vertellen hoe wij dat zien.

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en onder de doelgroep vallen ook de ouderen. Daarnaast investeert de gemeente in welzijnswerk e.d.

De Zorggroep Noordwest Veluwe is in dit geval aanbieder van intramurale zorg.

En dan hebben we ook nog de woningcorporatie als volkshuisvester.

Samen, de gemeente, de zorgaanbieder en de woningcorporatie, zitten we in een keten: de zorgketen.We zijn van elkaar afhankelijk. Er moet dus worden samengewerkt, en dat gebeurt dus nu niet of onvoldoende want de Zorggroep besluit eenzijdig…

PE heeft dit college hoog zitten maar in dit geval zien we graag dat het college meer op haar strepen gaat staan.De gemeente als locale overheid moet zichzelf niet op afstand plaatsen!

 

De volledige bijdrage is te beluisteren via website gemeente www.ermelo.nl/audioverslag.

commissie Samenleving, 8 maart 2012.