Omgevingsvergunning locatie Van der Vlis

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

door Anneke Knoppert-Ruiter – In de raadsvergadering van 28 april 2012 stond op de agenda Omgevingsvergunning Locatie Van der Vlis. Hieronder vindt u de inbreng van PE.

De fractie van Progressief Ermelo heeft zich in eerste instantie laten leiden door de gedachte “Eindelijk gaat er eens iets gebeuren op die hoek”. Wij hebben in de commissievergadering van 10 april jl. de toezegging van de wethouder gekregen dat de zgn. compensatiewoningen ook echt gebouwd gaan worden in het tegenoverliggende gebied (Postlaantje/Kerklaan) en dat heeft ons gerustgesteld.

De kwestie van het parkeren hebben wij in eerste instantie helaas laten liggen. Gelukkig is het nog niet te laat en kunnen wij deze kwestie nu alsnog op tafel leggen. Wij zouden voor wij kunnen instemmen met dit raadsvoorstel graag zien of de vastgestelde parkeernorm in het eigen wijkje verwezenlijkt kan worden.

Nu ook duidelijk is dat er een akoestisch onderzoek gedaan moet worden omdat een aantal van de geplande woningen grenst aan de parkeerplaats van de Gamma, zou de fractie van Progressief Ermelo graag zien dat de resultaten daarvan ook opgenomen worden in dit voorstel en dat wij pas daarná over dit raadsvoorstel gaan stemmen.

Doordat de fracties van het CDA en de SGP ook nog vragen hadden over dit agendapunt, heeft wethouder Van den Bosch aangegeven dit stuk terug te laten komen in de commissie.