Oud worden in Ermelo wordt lastig

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, dinsdag 5 juni 2012, door Petronella Polinder – Ermelo wil graag alle ouderen in het eigen dorp huisvesten, maar er lijkt niet genoeg plek te zijn. Op korte termijn (in 2015) heeft Ermelo zestig nieuwe zorgplekken nodig voor beschermd wonen en 25 plaatsen voor complexe, lichamelijke zorg. De zorgplekken bij de nieuw te bouwen Amaniet zijn al vergeven aan de huidige bewoners van de tehuizen Rehoboth en de Dillenburg. Na die verhuizing zullen Rehoboth en de Dillenburg niet langer in bedrijf zijn.

Het college schreef een notitie ouderenhuisvesting en legde die tijdens de jongste raadsvergadering voor aan de raad. In de notitie staat waar volgens het college de benodigde woningen gebouwd kunnen worden. Mogelijke locaties zijn onder meer Groevenbeek Bos en Noord, de Driesprong, de Wegwijzer, de voormalige Albert Heijn, de Croonenburgh, Rehoboth en de Dillenburg.

Alle fracties zijn van mening dat er allereerst gekeken moet worden naar herinrichting van Rehoboth en de Dillenburg. Hans van Isselmuden van de Dorpspartij vindt dat er niet nieuw gebouwd moet worden als huidige bouw kan volstaan. „Helemaal als je kijkt naar de financiële zorgen van veel zorginstellingen”, aldus Van Isselmuden.

Alex Kleijnen van Progressief Ermelo is van mening dat woningcorporatie Uwoon meer aandacht moet geven aan het bouwen van levensloopbestendige woningen in de verschillende wijken en zich niet alleen moet richten op starters en sociale huurders. „Vooral Ermelo-West is een knelpunt, de Leemkuul staat onder druk. Ook het voorzieningenniveau is daar laag”, stelt hij.

Dat er volop ruimte moet zijn voor particuliere initiatieven en andere zorgaanbieders dan de gebruikelijke, is een mening die alle fracties delen.

Wethouder Jan van den Bosch reageert instemmend. Vooral de wijkgebonden ouderenhuisvesting is iets dat het college steeds voor ogen heeft. „ Ouderen willen graag ouder worden in hun eigen wijk. Wij moeten de wijken gaan beoordelen, kijken wat er nodig is om daar voldoende zorg te kunnen bieden”, aldus Van den Bosch.

Ook deelt het college het standpunt van de raad over Rehoboth en de Dillenburg. „Dat wordt de voorrangsplek voor de nieuwe zorgplekken die we in 2015 al nodig hebben.”

Of die nieuwe zorgplekken wel in drie jaar te realiseren zijn, is niet duidelijk. „Het wordt spannend en er is veel inzet nodig, van alle par¬tijen. We gaan het in ieder geval proberen en de meeste kans heb¬ben we met Rehoboth en de Dillenburg”, aldus Van den Bosch.