Van der Vlis locatie

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Inbreng van raadslid Anneke Knoppert in de raadsvergadering van donderdag 31 mei 2012

Mijn eerste herinnering aan de Van der Vlis locatie is dat ik als klein meisje iedere vrijdagmiddag met een boodschappentas met daarin twee portemonnees en twee boodschappenbriefjes naar de slager ging.  Als ik aan de beurt was moest ik zowel de portemonnees als de boodschappenbriefjes afgeven, want ik kon nog niet rekenen en lezen. Een tijd van lang geleden. Het bespreken van deze locatie roept daarom bij mij een milde vorm van jeugdsentiment op.

Nu ligt er een plan voor ons voor het ontwikkelen van deze locatie. UWOON wil hier 12 koopwoningen laten bouwen, zowel patiowoningen voor senioren als eengezinswoningen. Alle in het dure segment. Volgens het Kwalitatief Woonprogramma is er echter juist behoefte aan goedkope woningen.
Kan het college ons de garantie geven dat, zodra er aan de overkant van de Dokter Holtropstraat gebouwd gaat worden (Kerklaan/Postlaantje), daar dan de goedkope woningen (de zgn. compensatiewoningen) zullen komen?

Wij leven in onzekere tijden voor wat betreft de woningmarkt. Het bouwen van dure woningen is niet zonder financieel risico. Progressief Ermelo vindt het daarom belangrijk dat het vanaf het begin duidelijk is dat het financiële risico van dit plan bij de ontwikkelaar ligt en niet bij de gemeente. Graag hoor ik van het college hoe zij hier over denkt.

Tot slot zou ik willen oproepen om te kijken of er mogelijkheden zijn om het groepje mooie grote bomen aan de rand van het Van der Vlis terrein (ter hoogte van de winkelwagenstalling van de Gamma) te laten staan zodat ze een natuurlijke afscherming kunnen vormen tegen licht en geluid van de parkeerplaats.
Omgevingsvergunning locatie Van der Vlis