Bestemmingsplan Reparatie Buitengebied Midden-West

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van donderdag 11 oktober 2012 stond het  vaststellen van het ‘Reparatie bestemmingsplan Buitengebied Midden-West’ op de agenda. In het in 2009 vastgestelde ‘bestemmingsplan Buitengebied Midden-West’ is goedkeuring onthouden voor een aantal planonderdelen en dit reparatieplan heeft tot doel om deze percelen alsnog van een actuele, planologische regeling te voorzien. Echter, een aantal  mensen heeft een herhaald (en eerder afgewezen) verzoek ingediend en in de commissievergadering bleek dat een aantal  fracties er naar neigden om de discussie over deze verzoeken weer te herhalen. De fractie van Progressief Ermelo is echter van mening dat dit niet de bedoeling van een reparatieplan is. Ook is het niet verstandig om uitzonderingen te maken voor individuele gevallen en om  inspanningsverplichtingen aan te gaan. Hieronder kunt u de inbreng van raadslid Anneke Knoppert lezen:

 

“Voorzitter,  Dit agendapunt  bevat volgens mijn iPad maar liefst 23 documenten. En dan zijn de later door de griffie toegestuurde documenten naar aanleiding van vragen in de commissie nog niet eens meegeteld.
Een aantal mensen heeft namelijk van deze  gelegenheid, het vaststellen van het Reparatieplan,  gebruik gemaakt door, al dan niet opnieuw,  zienswijzen in te dienen.
Volgens de fractie van Progressief Ermelo is dit echter niet het juiste moment.

Dit wil niet zeggen dat wij ons niet kunnen inleven in deze zienswijzen, en ook niet dat wij niet gevoelig zijn voor sommige problemen die ons voorgelegd zijn door de insprekers.

Toch menen wij er goed aan te doen om dit raadsvoorstel te beoordelen op wat het is: een reparatieplan voor een pas drie jaar geleden vastgesteld bestemmingsplan. 
En juist omdat het bestemmingsplan Buitengebied Midden-West pas drie jaar geleden door onze raad is bediscussieerd, beoordeeld en vastgesteld, vinden wij het onwenselijk om dit nu opnieuw te gaan doen”.