En dat vind ik! – Anneke Knoppert

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Vertrouwen en geduld. Twee belangrijke woorden in de politieke wereld. Nadat burgers hun volksvertegenwoordigers gekozen hebben, vertrouwen zij er op dat deze hun werk goed zullen doen. Door zich te verdiepen in de vraagstukken die voor hen liggen, door het afwegen van het belang van de individu tegen het algemeen belang en door goed na te denken over de gevolgen die hun beslissingen hebben voor de mensen die zij vertegenwoordigen.
Als gemeenteraad kom je tot besluiten die vervolgens door het college uitgevoerd gaan worden. Soms gaat het over kleine snel af te handelen zaken, maar vaak gaat het over grote complexe zaken die meer tijd nodig hebben (en dus om geduld vragen) om ontwikkeld en uitgevoerd te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het Masterplan voor het centrum, het Klimaatuitvoeringsplan,  het Accommodatiebeleid en de uit te voeren ombuigingen en bezuinigingen. Terwijl hier binnenshuis hard aan wordt gewerkt, is er voor de buitenwereld nog niet veel zichtbaar. Daar kun je als raadslid veel kabaal over maken en daarmee flink de aandacht trekken. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat wij door samenwerking tot goede resultaten komen. Resultaten die op instemming van de inwoners van Ermelo kunnen rekenen.

“En dat vind ik…”