VVGB optopping duplexwoningen Eksterstraat

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Een van de punten op de agenda van de raadsvergadering van 15 november 2012 ging over de optopping van de duplexwoningen aan de Eksterstraat. UWOON  wil een bestaand blok renoveren en een extra (derde) woonlaag toevoegen. Deze woonlaag zal bestaan uit woningen die toegankelijk zijn voor ouderen die extramurale zorg nodig hebben. Deze optopping maakt het noodzakelijk dat er een galerij en een trappenhuis met lift gebouwd worden. De vraag aan de raad was om dit concrete geval toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) noodzakelijk is, waardoor de hele procedure iets verkort wordt. In de commissievergadering ging het zowel om de bezorgdheid van de bewoners van het naastgelegen blok, als om de vrees dat UWOON door de realisering van dit project de noodzaak van een woonzorgcentrum op de locatie van de Leemkuul  wegneemt. Dit laatste werd ten stelligste ontkend door wethouder Van den Bosch. Na een korte discussie in de raadsvergadering is het voorstel aangenomen door alle partijen, met uitzondering van Gemeentebelangen. Hieronder kunt u het betoog lezen van raadslid Anneke Knoppert.

“Wij begrijpen de zorg van deze bewoners over de inkijk in hun tuinen en zijn daarom blij dat UWOON het plan zodanig heeft kunnen aanpassen dat er vanuit het trappenhuis niet in de achtertuinen gekeken kan worden. Ook het voornemen om te zorgen voor hoge groene beplanting om zo het zicht vanuit de tuinen op het trappenhuis te belemmeren, ondersteunen wij van harte.
Progressief Ermelo is blij met de toevoeging van deze zes woningen die gebruikt kunnen worden voor extramurale zorg. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat er al begonnen zou worden met de bouw van een compleet woonzorgcentrum op deze locatie. Dat geldt naar ik aanneem voor alle aanwezigen hier. Maar omdat die plannen nog op zich laten wachten, zullen wij nu volmondig instemmen met het voor ons liggende raadsvoorstel.”