Begrotingsbehandeling in 2012

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0


Bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van donderdag 15 november 2012 heeft René Arts als fractievoorzitter van PE en aantal zaken benoemd:

Er komt erg veel op de gemeenten af in het sociale domein, zoals;
Scheiden wonen en zorg
Passend onderwijs
Jeugdzorg
Wet werken naar vermogen (WWNV), heet nu Participatiewet

De gemeente moet veel extra taken met minder geld uitvoeren.
Het nieuwe regeerakkoord geeft nog wat onduidelijkheden.

PE was benieuwd naar uitkomsten traject Huishoudelijke Hulp dat moet leiden tot nieuwe contractvormen (en wat ook weer geld op moet leveren).

Veel in deze tijd  in het teken van de crisis en de negatieve gevolgen er van. Er zijn ook wat positieve kanten. In bouwplannen worden prijzen van woningen naar beneden bijgesteld of koop- wordt huur (o.a. Verbinding, Groot Horloo).  PE denkt dat UWOON en de gemeente hier goed anticiperen.
Nieuwbouwplannen zullen vaker meer betaalbare woningen gaan bevatten.

De Centrumvisie is een  langlopend traject. Om de burger enthousiast en betrokken te houden is het goed te kijken of je op korte termijn zichtbare zaken kunt realiseren, onder andere op het gebied  bomen, stallingen en straatmeubilair.

Klimaatuitvoeringsprogramma
PE ziet uit naar, ook voor de burger, merkbare zaken, waaronder ons voorstel voor een  revolverend fonds.