Schuldhulpverleningsbeleid

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de commissie ‘Samenleving’ is onlangs gesproken over het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Ermelo. In de huidige moeilijke economische tijd een belangrijk onderwerp, absoluut voor de ongeveer 100 mensen die het betreft.

Namens de fractie van Progressief Ermelo heeft Alex Kleijnen een aantal aanbevelingen naar voren gebracht welke in de nieuwe beleidsnota vanaf 2014 een plek zouden verdienen. Het was ons met name te doen om de klachtenregeling en het meten van de klanttevredenheid. Westerbeek COD, die namens de gemeente de professionele schuldhulpverlening uitvoert, heeft voor beide genoemde punten wel wat interne regels maar in de opvatting van PE behoort dat meer onafhankelijk te gebeuren want anders heb je toch de situatie van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. PE ziet graag een meer uitgesproken rol voor de gemeente in deze. Ook hebben we er voor gepleit dat een vertegenwoordiging van de cliëntenraad of klantenpanel zitting kan nemen in de toezichthoudende regiegroep. Dit alles met de bedoeling om de kwaliteit en het toezicht op het o zo belangrijke werk van de professionele schuldhulpverlening door Westerbeek verder te verbeteren.

Het college heeft toegezegd om genoemde punten mee te nemen in de nieuwe beleidsnota.