Meerinzicht

geplaatst in: Uncategorised | 0

Door René Arts – Progressief Ermelo is positief over het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, met Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde. Het gaat om een vergaande samenwerking bij een aantal uitvoerende taken.
PE hopen dat de financiële voordelen echt behaald zullen worden. Ook hoopt PE met de samenwerking een kwaliteitsslag te kunnen maken.

 
Het is goed dat er geen nieuw gebouw nodig is, maar bestaande gemeentehuizen gebruikt worden.
Er zijn diverse redenen voor deze samenwerking, maar de transities in het sociale domein met de bijbehorende efficiency korting lijkt PE hiervan het belangrijkst.

En wat PE betreft is Ermelo als zelfstandige gemeente nu beter geborgd.
Wij zijn ook blij met het positieve advies van de BOR (bijzondere ondernemingsraad).

PE heeft wel een kanttekening gemaakt.
Ermelo draagt relatief veel bij in de exploitatie, namelijk 29,5%, in vergelijking bijvoorbeeld Nunspeet 20,7%.
Deze verdeelsleutel is nu voor 10 jaar vastgelegd. Wat onze fractie betreft wordt gekeken of die periode van 10 jaar verkort kan worden. De wethouder zei dat dit kan, maar dan moeten alle samenwerkende gemeenten dat ook willen.

De taken waarbij meer samen gewerkt kan worden zijn eerst ICT, P en O, belastingen, inkoop, facilitaire zaken. Later volgen communicatie, juridische zaken, financiën en gegevensmanagement.