Ouderen welkom in het centrum

geplaatst in: Algemeen | 0

3 april 2013 – Twaalf tegen negen stemmen, stemde de Ermelose gemeenteraad woensdagavond vóór een versnelde procedure voor de Herbergier in Ermelo.

De Herbergier is een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen – in dit geval 16 – die niet langer thuis kunnen wonen. Deze woonvorm is gepland aan de Stationsstraat 50-52. De meerderheid van de raadsleden ondersteunt de visie van de zorgformule van De Herbergier dat de levendigheid in de directe woonomgeving de ouderen zal stimuleren.
De tegenstemmers van VVD, Gemeentebelang, SGP en de Dorpspartij twijfelen daar sterk aan. Ook vinden sommige tegenstanders de nieuwsbouw van de Herbergier te groot. ,,De nok van de Herbergier wordt ruim drie meter hoger dan de nok van Taxi Bakker was. Er was afgesproken dat de nieuwbouw gelijkend zou zijn aan dat van Taxi Bakker”, wees Vogelsang van de Dorpspartij terecht.
De mening van Progressief Ermelo (PE) was deze avond cruciaal. Zij tekenden eind 2011 nog een motie mee om af te zien van het plan om ouderen hier te vestigen. ,,Wij zijn niet ongevoelig geworden voor de zorgen die er leven met betrekking tot de naastgelegen horeca en de overlast die dit wederzijds zou kunnen geven”, legde Anneke Knoppert van de PE uit, ,,maar omdat in de toekomst veel zorgplaatsen komen te vervallen zullen wij alles op alles moeten zetten om voldoende zorgplaatsen en woonruimte voor ouderen te realiseren. Wij hebben gesproken met vertegenwoordigers van De Herbergier en zijn van mening dat de organisatie weet wat het doet. Het kiest bewust voor de levendigheid zodat deze toekomstige bewoners nog zo lang mogelijk kunnen deel uit maken van de omgeving waarin zij wonen. Wij hebben op één van de locaties zelf kunnen zien wat een mooi initiatief het is. Er wordt nu al handhavend opgetreden tegen overlast, immers er zijn nu toch ook al direct omwonenden.” PE stemde dan ook met enthousiast gemoed eveneens vóór het voorstel.
Dat betekent dat het plan door de Raad is, en dat wethouder van den Bosch aan de slag kan. Deze beloofde dat de afspraken met de horeca gewaarborgd blijven en dat de nieuwbouw qua uitstraling kwalitatief gelijk zal blijven. ,,Er komt enkel een extra woonlaag,”aldus Van den Bosch die opgelucht adem haalde.