PE peilt de meningen over het verkeer in ons dorp

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Afgelopen zaterdag voerde Progressief Ermelo op een aantal plaatsen in het dorp gesprekken met inwoners van Ermelo over de gewenste verkeersontwikkelingen. Aanleiding hiervoor was de publicatie in de krant van een aantal varianten voor de afwikkeling van het verkeer.

Allereerst bleek dat vrijwel iedereen deze varianten had zien staan en dat de meesten daar ook een oordeel over hadden. Er was waardering voor de duidelijkheid,  waarmee de gemeente de varianten had gepresenteerd.
Over de meest wenselijke variant liepen de meningen, zoals te verwachten was, uiteen.
Een voorkeur had variant 2, met daarachter de varianten 4 en 5. Je zou kunnen concluderen dat veel ondervraagden een duidelijke verkeersfunctie voor de Jacob Catslaan zien, terwijl ook de openstelling van de Prins Hendriklaan en de Julianalaan zijn aanhangers kent. Er zijn overigens ook mensen, die helemaal geen  wijzigingen nodig vinden.
Wensen die verder geuit werden betroffen het weghalen van de drempels in de Oude Telgterweg, het handhaven van de huidige maximumsnelheid op de Kolbaanweg en het verplaatsen van het industrieterrein Kerkdennen.

Vervolgens werd door ons gevraagd naar de mening over de  eventuele aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Hierbij vond 25 % van de ondervraagden dat er inderdaad parkeerplaatsen bij moeten komen; 75 % had daar echter geen behoefte aan.

Op de vraag of de gemeente meer moet doen voor de fietser bleek dat bijna de helft geen wensen had voor de fietser. De andere helft noemde wensen als: speciale fietsroutes vanuit de wijken naar het centrum, vrij liggende fietspaden langs drukke wegen en meer fietsparkeerplaatsen.