En dat vind ik! – Alex Kleijnen

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Vorige week is in de gemeenteraad over de jaarrekening 2012 gesproken. De financiële eindafrekening ziet er gezond uit. Helemaal goed nieuws is het overschot van 2,3 miljoen. (dankzij een aantal incidentele meevallers) Ook de buffer om tegenslagen en risico’s op te vangen, het zogenaamde weerstandsvermogen, is uitstekend.

Dan zou je zeggen, niks te mopperen of te somberen. Toch moeten we ons niet rijk rekenen. Vanwege de slechte economische situatie stijgt de werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen. Dat gaat de komende jaren niet anders zijn. Nog andere bittere koek krijgen we vanaf 2015. Vanuit het Rijk worden dan grote bezuinigingen doorgevoerd. De gemeente krijgt minder geld om zorgbehoeftige mensen te helpen met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Ook de sociale werkvoorziening wordt ernstig gekort. Het idee hierbij is dat mensen met een arbeidsbeperking meer hun weg moeten vinden in het gewone bedrijfsleven. Alsof dat, gezien de huidige arbeidsmarkt, zo maar kan. En de gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het wordt één grote complexe uitdaging. Is het allemaal wel betaalbaar en uitvoerbaar? Kunnen we de groeiende zorg- en ondersteuningstaken op peil houden?

Vanuit dat perspectief heb ik namens Progressief Ermelo een oproep gedaan om het overschot op de jaarrekening te bestemmen voor de zorg en sociale zaken.