Verder met het Centrumplan

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is besloten om het College de beschikking te geven over het totale budget van ruim 11 miljoen euro om het centrum van Ermelo aan te passen aan te pakken.

 

Dat het centrum gedateerd is, daar is iedereen het over eens. En dat er iets gedaan moet worden om het centrum weer aantrekkelijk te maken voor de Ermelose bevolking, de gasten en de ondernemers daar is ook iedereen het over eens. Over de manier hoe dit voor elkaar gemaakt moet worden zijn vele avonden gesproken, met als resultaat het Masterplan Centrum met daarin een soort vergezicht over hoe het er uit zal moeten gaan zien.

Hoewel het benodigde geld al jarenlang klaar ligt,  waren er bij sommige partijen toch wat aarzelingen om het allemaal in één keer in handen van het College te geven. Dan zou het immers moeilijker kunnen zijn om een vinger aan de pols te houden. Maar zo’n groot project als het opknappen van het centrum werkt eigenlijk niet veel anders als een verbouwing thuis: daar heb je vaak ook meerdere mensen op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk en moet je de materialen bij verschillende bedrijven bestellen. Als het College dan iedere keer opnieuw geld zou moeten vragen aan de Raad kost dit onnodig veel tijd en dat zou jammer zijn.

Er is afgesproken dat het College ieder kwartaal verslag uitbrengt aan de Raad over zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang. En wanneer er grote veranderingen zijn zoals bijvoorbeeld het veranderen van een winkelbestemming in een woon- of zorgbestemming, dan zal daar eerst in de commissie en in de raadsvergadering over gesproken worden.