Telgteroverweg

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op 30 oktober was het voorstel voor een nieuwe VRI (Verkeersregelinstallatie) bij de Telgteroverweg aan de orde. Het huidige stoplichtsysteem is verouderd en leidt vaak tot lange wachttijden.

Een nieuw systeem zou de wachttijden met de helft kunnen bekorten, maar kost een hoop geld. Daar is dus stevig over gediscussieerd. PE wilde allereerst  de zekerheid hebben dat die tijdwinst echt wordt gehaald. Ook is van belang dat er (in overleg met ProRail) gepoogd zal worden om de sluitingstijden van de spoorbomen te verminderen. Verder wilde PE de toezegging dat de huidige mogelijkheid voor fietsers om rechtsaf te slaan, ook al staat het stoplicht op rood, blijft bestaan (rechtsaf vrij). Op alle drie punten werden concrete toezeggingen gedaan, dus zijn we akkoord gegaan met het voorstel.