Niet oppotten maar uitgeven

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Progressief Ermelo (PE) wil de €13.000 die het Rijk dit najaar speciaal beschikbaar heeft gesteld voor bestrijding van armoede in 2013 dit jaar ook daadwerkelijk inzetten. De fractie heeft hierover al eerder schriftelijke vragen gesteld aan het College. Uit de beantwoording van het College begrijpt PE dat dit extra geld niet dit jaar nog besteed zal worden, maar feitelijk wordt bewaard. Dat is niet naar de zin van deze partij.

 

Daarom dient PE donderdag a.s. in de raadsvergadering een motie in om te zorgen dat het geld wél nog in 2013 wordt benut. Dit geld is er immers niet om op te potten!

Concrete plannen
PE heeft concrete plannen voor deze €13.000.  Zij wil dit geld terecht laten komen bij kinderen die opgroeien in gezinnen met een (te) smalle beurs. Kinderen mogen zeker niet de dupe worden van armoede. Ook de Kinderombudsman wijst erop dat zulks tegenwoordig steeds meer het geval is: armoede treft één op de negen kinderen! Dat zal in Ermelo niet anders zijn.  
De sociale dienst en de voedselbank weten welke huishoudens met kinderen moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Deze kinderen willen wij een steuntje in de rug geven door het verstrekken van vouchers voor de aanschaf van kleding en/of schoeisel. Te besteden bij de lokale middenstand, dan verdient deze er ook nog wat aan. Iedereen een beetje meer tevreden. Dat is niet verkeerd zo met de feestdagen in het vooruitzicht.
Andere partijen hebben al laten weten sympathie te hebben voor het plan.  Dat geeft moed. Maar feitelijk rekent Progressief Ermelo op raadsbrede steun.