(Beheers)verordening begraafplaatsrechten

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Het voorstel, dat afgelopen donderdag in de raad werd behandeld, had een bewogen voorgeschiedenis.
Dat hadden wij afgelopen november, toen het voor het eerst in de commissie besproken werd, niet kunnen voorzien. Wij hadden toen geen problemen met het voorstel en gingen zonder meer akkoord. Maar, in plaats van een vlotte afhandeling, liep het anders. Om een of andere reden, die ons nooit helemaal duidelijk is geworden, is de tabel met de begraafplaatstarieven uit het novembervoorstel plotseling vervangen door een heel andere tarieventabel met veel lagere tarieven.

De tabel van november was zo goed mogelijk kostendekkend, maar die van een maand later was dat helemaal niet. Wij zijn het daar absoluut niet mee eens. Er is in het verleden afgesproken dat de leges in Ermelo in principe kostendekkend moeten zijn, om de overige burgers van Ermelo niet onnodig op kosten te jagen. Dat geldt ook voor de tarieven van de begraafplaats. Wij hadden dan ook liever gezien dat de eventuele fouten uit de novembertabel gehaald waren, in plaats van hem helemaal overboord te zetten.
Daarom hebben wij aan het college gevraagd: ga uit van de tarieventabel van november, haal daar op korte termijn eventuele fouten uit, en hanteer die tabel voor het jaar 2014. Op die manier kunnen wij ook in 2014 al kostendekkend werken.

Volgens het college was de tarieventabel van november echter niet te repareren, omdat daar teveel fouten inzaten. Men wilde daarom per 1 januari 2015 met een geheel nieuwe, kostendekkende tabel komen. Wij vonden dat veel te lang duren en we hebben bereikt dat er nu vóór het zomerreces van dit jaar een nieuwe, kostendekkende, tarieventabel ingevoerd wordt. Dat scheelt dus een half jaar en, wat belangrijker is, het levert de gemeente tenminste enkele tienduizenden euro’s extra inkomsten op. En die zijn onmisbaar nu een nieuwe bezuinigingsronde is aangekondigd.