Verkiezingst(r)ijd

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

De verkiezingst(r)ijd voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. En daarmee ook de tijd om halve waarheden en hele leugens te verspreiden? Wellicht valt bijgevoegde tweet van een CDA-raadslid op 17 januari 2014 onder één van beide categorieën, of beide. Het is aan de lezer om dat te bepalen. Wat zegt de tweet en wat suggereert het?
Allereerst de tweet. Die luidt: Mooie motie #SGP en #CDA Ermelo voor objectieve houding #Vitens en eerlijk water in Israël voor allen. Helaas gepolitiseerd door seculieren.

 

En wat suggereert de tweet?

Allereerst is de motie “objectief” en de houding van Vitens niet. En dus ook niet de houding van degenen die de motie verwerpen. Maar wat is objectief in ingewikkelde zaken als de internationale betrekkingen en het handelen van organisaties op het wereldtoneel en het conflict in het Midden-Oosten? Wat wel duidelijk is, is dat Vitens handelt in overeenstemming met het buitenlands beleid van de Nederlandse regering. Zie daarvoor de inbreng van de fractieleider van Progressief Ermelo (klik hier) in het debat rondom de motie. Zo objectief lijkt de motie dus niet. Immers, beide partijen lijken er een eigen mening op na te houden door het college van Ermelo op te roepen om tegen het regeringsbeleid in een eigen koers te varen en daarmee Vitens te bewegen dat ook te doen.Dan de woorden “eerlijk water”. Wat heeft eerlijkheid met water te maken? Nou, bijvoorbeeld de verdeling van water over de bevolkingsgroepen in het gebied. Wie even op internet zoekt op de sites van de Verenigde Naties of Amnesty International, zal vinden dat die verdeling allerminst eerlijk verloopt en zeer nadelig is voor de Palestijnen. Dus het woord “eerlijk”in de tweet is misplaatst en suggereert bovendien dat de tegenstanders van de motie tegen eerlijkheid zijn. Dan de tekst “in Israël”. Daar zit ‘m de kern van het probleem. Het gaat niet over Israël, maar door Israël bezette Palestijnse gebieden. Juist omdat het gaat om bezette gebieden, wil de internationale gemeenschap (Verenigde Naties, internationale rechtsinstanties) niet meewerken aan initiatieven van Israël om die situatie te bestendigen. De Nederlandse regering en Vitens volgen die wens. Dan de tegenstelling SGP en CDA enerzijds en “de seculieren” anderzijds. Hiermee introduceert de schrijver van de tweet de religie in de discussie. En gezien zijn focus op Israël en de toon van de motie suggereert de schrijver dat de tegenstanders van de motie ook tegenstanders zijn van Israël. Maar zo simpel zit zelfs de gemeentepolitiek niet in elkaar. De problematiek in het Midden-Oosten is complex. En tegenstanders van de motie zijn niet per se voor of tegen één van de betrokken partijen. Ze willen alleen niet het buitenlands beleid van de Nederlandse regering in de wielen rijden.

Tot slot is elke motie in de gemeenteraad per definitie een politiek standpunt. De laatste zin met de woorden “helaas gepolitiseerd” zou dan ook moeten luiden: “Na een uitwisseling van politieke standpunten bleek er onvoldoende steun voor de motie”.

Kortom, de tweet is een fraai staaltje “spinnen”. Soms kun je het erg jammer vinden, als jouw motie het niet haalt. Maar vertel dan geen halve waarheden of hele leugens om alsnog je gelijk te willen krijgen.