Goed onderwijs voor iedereen

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0


Volgens de nieuwe Wet passend onderwijs, dienen leerlingen die nu het speciaal onderwijs volgen zoveel mogelijke les te krijgen binnen het reguliere onderwijs. Dit vereist veel van deze reguliere scholen en de leerkrachten die daar werken. Niet elke school zal elke vorm van extra ondersteuning zelf kunnen aanbieden. Om het aanbod van extra ondersteuning in het regulier onderwijs dekkend te krijgen, is samenwerking tussen scholen in Ermelo en de regio noodzakelijk. De gemeente dient er voor te zorgen dat die samenwerking goed verloopt zodat zoveel mogelijk leerlingen die voorheen het speciaal onderwijs volgden, binnen (de regio) Ermelo succesvol het reguliere onderwijs kunnen volgen. Ook dient zij er op toe te zien dat voor leerlingen voor wie extra ondersteuning in het reguliere onderwijs niet toereikend is, speciaal onderwijs in de regio en het benodigde vervoer beschikbaar blijft.

 

Progressief Ermelo vindt dat scholen die meerdere jaren te weinig leerlingen hebben om te kunnen voortbestaan (beneden de wettelijke opheffingsnorm), moeten samenwerken met andere scholen. De gemeente dient dit proces te ondersteunen en stimuleren. Wat ons betreft gaat die samenwerking over de levensbeschouwelijke grenzen heen. Wij vinden het belangrijk dat er scholen blijven binnen de buurtschappen, zoals Speuld en Horst/Telgt. Deze scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van deze kernen.

De gemeente heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Jonge mensen dienen minstens met voldoende kwalificatie (de zogenaamde startkwalificatie) de school te verlaten. Dit draagt bij aan een goede startpositie op de arbeidsmarkt en voorkomt werkloosheid.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen