Een leefbare kern en buurtschappen voor een vitaal dorp (wonen in Ermelo, deel 1)

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Voor Progressief Ermelo zijn een leefbare kern en buurtschappen van groot belang. Voor ons betekent leefbaar dat er voor iedereen plek moet zijn die zich maatschappelijk, economisch of sociaal gebonden voelt aan Ermelo. Van jong tot oud, van minder bedeeld tot rijk. Wel of niet gezond; met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking. Leefbaar betekent ook dat er voldoende inwoners zijn en dat de samenstelling van inwoners gevarieerd is. Dit om een breed aanbod van voorzieningen mogelijk te maken, zoals scholen, zorgverleners, winkels, bedrijven, (sport)verenigingen, bibliotheek, accommodaties, cultuurevenementen, enzovoort.

 

Ook het dorpse karakter van Ermelo draagt bij aan de leefbaarheid. Wij willen dat karakter koesteren. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte binnen de kern en de buurtschappen. Er moeten voldoende groene, open plekken blijven die het gevoel van rust en ruimte benadrukken. Ook de aard en omvang van de bebouwing willen wij laten aansluiten bij wat past in ons dorp.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen