De gemeente stuurt (wonen in Ermelo, deel 2)

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van wonen. Zij heeft grond in bezit of kan dat aankopen waardoor zij voor geschikte bouwlocaties kan zorgen. Ook maakt de gemeente bestemmingsplannen waardoor zij invloed heeft op de locaties waar wel en niet gebouwd mag worden en welke bouw mogelijk is. Verder maakt de gemeente prestatieafspraken met de wooncorporatie(s). Ook hierdoor kan ze invloed uitoefenen op de samenstelling van de inwoners en de huisvesting van een groot deel van de inwoners van Ermelo. Progressief Ermelo wil dat de gemeente zich actief inzet om het aanbod van woningen zo vorm te geven dat de leefbaarheid van Ermelo op peil blijft. Als het helpt om de doelstelling van de gemeente te realiseren, dan is het wenselijk dat de gemeente ook andere wooncorporaties dan Uwoon stimuleert om actief te worden in Ermelo.

 

De sociale huurwoningen zijn er in principe voor huurders die niet meer verdienen dan een modaalinkomen (ongeveer €34.000 per jaar). Huren in de vrije sector is echter aanzienlijk duurder dan huren via de sociale sector. Voor mensen met een middeninkomen (die teveel verdienen voor sociale huur maar te weinig voor de vrije sector) is weinig passende woonruimte in Ermelo beschikbaar. Op dit moment wonen er teveel mensen met een middeninkomen in een sociale huurwoning. Wij willen dat de gemeente met de wooncorporatie(s) afspraken maakt om meer woningen voor huurders met middeninkomen beschikbaar te krijgen. De Driesprong aan de Oude Telgterweg is een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe huurwoningen.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Waar mogelijk moet de gemeente stimuleren dat woningen levensloopbestendig worden gebouwd, zodat  ouderdom en het ontstaan van beperkingen niet tot verhuizing hoeven te leiden.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen