Boeren, burgers en buitenlui

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0


Het buitengebied van Ermelo biedt ruimte aan diverse functies; agrarische en andere soorten van bedrijvigheid, recreatie, wonen en natuur. Deze functies zitten elkaar regelmatig letterlijk en figuurlijk in de weg. Regie vanuit de gemeente is nodig om actief te sturen welke functies ze op welke plek wil hebben. Soms betekent dit dat functies moeten wijzigen om ze elders te kunnen concentreren. Door de regie te nemen, geeft de gemeente de gebruikers een duidelijk perspectief. Bijvoorbeeld de ruimte om het bedrijf gezond voort te zetten of ruimte om ongestoord te wonen of te recreëren. Ook voorkomt de gemeente dat de kwaliteit van de ruimte in het buitengebied achteruit gaat en kan ze maatregelen nemen om in de gebieden waar de kwaliteit al is teruggelopen, deze te herstellen.

Mogelijkheden voor uitbreiding van recreatieparken zien wij vooral ten westen van de spoorlijn of in het Tonselse Veld. Kleine en verouderde recreatiebedrijven kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om van functie te veranderen. Zo kunnen recreatieparken aan de westzijde van de spoorlijn zich omvormen tot de eerder genoemde campus voor jongeren, of ruimte bieden aan vormen van begeleid wonen. Om van functie te kunnen veranderen is het mogelijk om voor gesloopte bebouwing in beperkte mate terug te bouwen.

Voor ons heeft het buitengebied een groene uitstraling, lopen er dieren in de wei en is de bebouwing kleinschalig (geen megastallen, bijvoorbeeld). De gemeente stimuleert biologische landbouw door de ingediende plannen ruimhartig te beoordelen. Bedrijvigheid is van belang, echter kleinschalig, met een minimale verkeersaanzuigende werking.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen