Aan tafel met… Anneke Knoppert

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

door Ermelo van Nu! – Partijen doen vaak loze beloftes die niet haalbaar zijn. De journalisten van ErmelovanNu.nl zaten dinsdagmorgen in de Volksmond aan tafel met Anneke Knoppert, raadslid en kandidaat op de lijst voor Progressief Ermelo. Ze praat over … Vervolgd

Subsidie schoolsporttoernooien 2015

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo heeft via de media vernomen dat de gemeente per 2015 de subsidie van het schoolvoetbal zal stoppen. Dit vindt de fractie een ongewenste actie om meerdere redenen. Schoolvoetbal is enorm populair onder Ermelose kinderen: strijden met leeftijdgenoten om … Vervolgd

Meer openbaar vervoer

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo wil duurzaam openbaar vervoer tussen campings, het centrum en de recreatievoorzieningen, vooral in het toeristenseizoen. Ook willen wij dat de gemeente het gebruik van openbaar vervoer, waaronder de buurtbus, meer stimuleert, bijvoorbeeld door informatie te geven op de … Vervolgd

Minder vrachtverkeer

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

De grote hoeveelheid zwaar vrachtverkeer van, en naar Kerkdennen zorgt voor onveilige situaties en parkeeroverlast binnen de bebouwde kom. Wij willen deze verkeersproblemen oplossen door bedrijven die zwaar vrachtverkeer aantrekken, te verplaatsen van Kerkdennen naar andere bedrijventerreinen.

Niet het autoverkeer, maar je veiligheid telt

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo hanteert de uitgangspunten van duurzaam veilig in haar visie op verkeer. Duurzaam veilig gaat uit van zo groot mogelijke aaneengesloten 30-kilometergebieden. Wij willen deze gebieden zo inrichten dat ze duidelijk herkenbaar zijn en dat ze veilig gedrag in … Vervolgd

Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Vanaf de allereerste gedachtevorming heeft Progressief Ermelo positief gestaan tegenover het plan om betaalbare en milieuvriendelijke woningen in Groevenbeek Noord te realiseren en er ook actief in meegedacht. De kaders voor dit plan sluiten immers goed aan bij waar PE … Vervolgd

Meer fiets, minder auto

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo neemt het fietsgebruik als uitgangspunt in haar verkeersbeleid. Fietsen is goed voor de gezondheid, voor het milieu, voor de veiligheid en voor de portemonnee van de fietser en de gemeente. Wij willen het fietsgebruik stimuleren door meer en … Vervolgd