Ondernemen en onderwijzen

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Duurzaam ondernemen
Wij willen dat de gemeente Ermelo zich inzet om fairtrade gemeente te worden. Dit betekent dat de winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente samen werken aan meer eerlijke handel. De gemeente fungeert hierbij als voortrekker en aanjager.

Aandacht in het basisonderwijs
Wij zijn er voorstander van dat er binnen het basisonderwijs aandacht blijft voor natuur- en milieueducatie. Dit is onder andere mogelijk met steun aan het Natuur en Milieu Platform en de Stichting het Pakhuis. Aandacht voor het voorkomen van zwerfvuil moet hier onderdeel van zijn.

Woonlasten
Wij willen het voor verhuurders (zoals de wooncorporatie Uwoon die 25% van de huizen in Ermelo bezit) aantrekkelijk maken om te investeren in duurzaamheid. Wij vinden daarom dat woonlasten leidend moeten zijn voor wat een huurder voor zijn of haar huis moet betalen. Woonlasten zijn de huurkosten plus de energiekosten. Als een verhuurder investeert in duurzaamheid van de woning waardoor de energiekosten dalen, dan is een gelijke stijging van de huur reëel om de investering in duurzaamheid te kunnen terugverdienen.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen