Meer fiets, minder auto

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo neemt het fietsgebruik als uitgangspunt in haar verkeersbeleid. Fietsen is goed voor de gezondheid, voor het milieu, voor de veiligheid en voor de portemonnee van de fietser en de gemeente. Wij willen het fietsgebruik stimuleren door meer en betere fietsenstallingen voor fietsen in het centrum te plaatsen. Ook willen wij fietssnelpaden tussen woonkernen en speciale fietsstraten van de wijken naar het centrum en waar mogelijk vrijliggende fietspaden langs drukke wegen. Fietspaden in het buitengebied die het nodig hebben, krijgen een opknapbeurt.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Wij willen daarom dat scholen samen met ouders, kinderen en de gemeente zorgen voor een grotere verkeersveiligheid bij scholen. Onder meer door het terugdringen van autoverkeer bij het halen en brengen van kinderen en door het stimuleren van (veilig) fietsgebruik.

Progressief Ermelo is van mening dat door het fietsgebruik te stimuleren het autogebruik in en rondom het dorp niet meer toeneemt en waarschijnlijk zelfs afneemt. De huidige capaciteit van het wegennet is daarom voldoende. Wij zien geen enkele noodzaak om de capaciteit te vergroten (zoals bijvoorbeeld door het aanleggen van een rotonde met twee rijbanen bij het Weitje).

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen