Niet het autoverkeer, maar je veiligheid telt

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0


Progressief Ermelo hanteert de uitgangspunten van duurzaam veilig in haar visie op verkeer. Duurzaam veilig gaat uit van zo groot mogelijke aaneengesloten 30-kilometergebieden. Wij willen deze gebieden zo inrichten dat ze duidelijk herkenbaar zijn en dat ze veilig gedrag in het verkeer stimuleren.

Voor de gemeentelijke wegen in het buitengebied, zoals de Drieërweg, willen we een maximum snelheid van 60 kilometer per uur invoeren. Ook hier willen wij dat de inrichting van deze wegen, veilig gedrag in het verkeer stimuleert.

Klik hier als u het volledige verkiezingsprogramma wilt lezen