schoolzwemmen verruimt het bewegingsonderwijs

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Sport draagt bij aan een gezond leven en bevordert de sociale cohesie. In de sport leggen kinderen en volwassenen contact en maken vrienden. Ook draagt het bij aan de fysieke en sociaal emotionele ontwikkeling. Maar de meeste mensen vinden het gewoon leuk! Progressief Ermelo wil breedtesport en schoolzwemmen blijven stimuleren. Via breedtesport willen wij zoveel mogelijk mensen (weer) in beweging krijgen op een laagdrempelige manier. Via schoolzwemmen willen wij het aanbod van bewegingsonderwijs verruimen.

De gemeente dient een stimulerende rol te spelen om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Jong en oud, maar zeker voor mensen die minder draagkrachtig zijn of met een beperking. Van verenigingen die subsidie ontvangen van de gemeente verwachten wij als tegenprestatie activiteiten voor speciale doelgroepen. Via de bijzondere bijstand en het jeugdsportfonds willen wij mensen met een laag inkomen de gelegenheid geven tot sporten.

In Ermelo zijn combinatiefunctionarissen actief. Deze functionarissen spelen een belangrijke rol om een zo breed mogelijk aanbod van mensen met en zonder beperking deel te laten nemen aan allerlei sportactiviteiten. Deze functionarissen verlagen de drempel tot deelname aan sportactiviteiten. Wij zijn er voorstander van dat Ermelo maximaal gebruik blijft maken van combinatiefunctionarissen.

Successen in de sport stimuleren tot meedoen. Daarom vinden wij het belangrijk dat successen de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij zien daarom graag dat het gemeentebestuur actief is bij huldigingen van kampioenen en bij bijzondere sportprestaties.

Klik hier als u het volledige programma wilt lezen