En dat vind ik! – Dirk de Vries Reilingh

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Als deze column in de krant verschijnt is de verkiezingsdag waarschijnlijk al voorbij en is de uitslag bekend. Nu volgen de coalitieonderhandelingen en moeten de beleidslijnen voor de komende vier jaar worden vastgelegd.

Ook op verkeersgebied – het terrein waar ik mij de afgelopen jaren mee heb bezig gehouden – moeten de hoofdlijnen worden bepaald. En dat is niet makkelijk, want er zijn veel tegengestelde belangen op dit gebied. Iedereen wil immers deelnemen aan het verkeer, maar niemand wil er last van hebben. Dat lukt alleen maar als zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets gebeuren. Dat kan in Ermelo heel goed, want de afstanden zijn beperkt. Voorwaarde is wel dat de gemeente een fietsbevorderend beleid voert.

Er is de afgelopen jaren gelukkig veel verbeterd op dit gebied en daar heeft Progressief Ermelo een belangrijke rol in gespeeld. Denk aan de verbeterde plannen voor een fietsveilige verkeersrotonde bij de Margrietschool, aan de plannen voor een bewaakte fietsenstalling bij het station en een beter gebruik van de bestaande stationsfietsenstalling. In het nieuwe centrumplan komen meer en betere fietsenstallingen en er komen vrijliggende fietspaden langs de doorgaande wegen in West. Maar we zijn er nog niet. Daarom moet het fietsbeleid een stevig onderdeel gaan vormen van het nieuwe coalitieprogramma.

“En dat vind ik!”