ALV

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Dirk in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor zijn inzet als raadslid de afgelopen twee jaar. Door een tweetal tussentijdse wisselingen in de fractie werd er een beroep op hem gedaan om deze taak tijdelijk op zich te nemen en daar heeft hij zonder aarzeling gehoor aan gegeven. Bovendien heeft hij de fractie vertegenwoordigd in zowel de audit- als de rekenkamercommissie. Daarnaast is hij zijn taak als secretaris van het bestuur gewoon blijven doen. Dirk zal de fractie blijven bijstaan als steunfractielid.
Hans Ligtermoet is deze avond unaniem herkozen als voorzitter.