Moet je zelf kunnen beslissen of je een spandoek ophangt in Ermelo?

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo houdt al sinds 2008 bijna maandelijks een spreekuur voor inwoners die iets met de fractie willen bespreken. De ene keer komen mensen bij ons om te praten over specifieke onderwerpen die op dat moment spelen in Ermelo en andere keren wordt er gesproken over meer algemene zaken. De onderwerpen mogen dan verschillen, de betrokkenheid bij alles wat zich afspeelt in ons dorp is hetzelfde.

Zo zijn er de afgelopen maanden regelmatig mensen geweest die ons gevraagd hebben of het nu nodig was (én of het wel toegestaan was) dat er te pas en te onpas allerlei reclame spandoeken in het dorp werden opgehangen. In de Stationsstraat, over de rotondes, naast fietspaden (waardoor het uitzicht flink belemmerd werd) en zelfs de muziektent op het Weitje moest eraan geloven.
Feit is dat het in Ermelo is toegestaan om deze spandoeken op te hangen zolang ze het verkeer maar niet hinderen.

De fractie van Progressief Ermelo vraagt zich af wat u als inwoner van Ermelo vindt van deze spandoeken en nodigt u dan ook uit om hier uw mening over te geven. Dit kan tijdens ons  spreekuur op maandag 29 september van 19.00 tot 19.30 uur in de hal van de Dialoog. In de commissievergadering Bestuur & Middelen zullen wij deze vraag ook stellen, maar dan aan de collega fracties.