Gemeenteraad laat zich van zijn beste kant zien

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Jawel, het is gelukt. Onze motie armoede- en schuldenbeleid is aanvaard, met raadsbrede steun zelfs. Blij toe. Wat was namelijk het geval?
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar extra geld door het Rijk beschikbaar gesteld voor  armoede- en schuldenbeleid. Om precies te zijn: de gemeente heeft voor dit jaar 48.000 euro ontvangen. De afspraak was dat het college met voorstellen zou komen hoe dat geld te benutten maar de voorstellen bleven uit en het jaar is al bijna verstreken. Geen verder gedraal dus meer: actie!

Vandaar dat we als Progressief Ermelo het initiatief hebben genomen. Want dat er in Ermelo huishoudens met armoede en schulden zijn, daar waren we van overtuigd. Iedereen die de krant leest of het nieuws volgt, weet dat. Ondanks dat het in Nederland langzamerhand economisch beter gaat, zijn er grote groepen mensen die het moeilijk hebben. Een en ander hadden we trouwens secuur nagevraagd bij onze sociale dienst. Door het agenderen van een motie hebben we de gemeenteraad om een uitspraak gevraagd en tevens een voorstel gedaan hoe het extra geld in te zetten. Kort door de bocht geformuleerd was ons voorstel: alle bekende gevallen bij de sociale dienst, en dat bleken in Ermelo welgeteld zeshonderdvierenzestig mensen te zijn (volwassenen en kinderen), ontvangen een voucher ter waarde van vijftig euro. De rest van het geld, zo’n 14.800 euro, te gebruiken voor o.a. de oplopende kosten voor bewindvoeringen/schuldhulpverlening.

Niet dat we nou als PE de illusie hebben dat we met onze motie de armoede en schuldenproblematiek in Ermelo oplossen, daar is wel wat anders voor nodig, maar het is een signaal van begrip aan betrokkenen en je regelt dat extraatje. Met de feestdagen in het verschiet is dat wel zo prettig. 

Bij het lobby-werk vooraf, bleek dat coalitie partijen CDA en CU onze opvattingen en de motie ter zake wilden steunen en mee indienen.
Dat uiteindelijk de gehele raad vóór de motie stemde was prachtig.
Op zulke momenten laat de gemeenteraad zich van zijn beste kant zien.