Voorstel voor vouchers voor Ermelose minima

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

door Ermelo van Nu – Motie armoedebeleid aangenomen  De motie die Progressief Ermelo, ondersteund door CDA en ChristenUnie, vanavond indiende, is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college zal de 48.000 euro die het Rijk beschikbaar stelt dit jaar nog gaan verdelen onder haar inwoners die moeten leven van een minimuminkomen.

Lees het volledige artikel op www.ermelovannu.nl