Economisch Programma

geplaatst in: Algemeen | 0

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is er gesproken over het Economisch Programma. Hoewel in de bespreking in de commissievergadering bleek dat alle partijen het wel een wat al te abstract verhaal vonden en het wel wat concreter zou willen hebben, kon iedereen zich er wel in vinden. Er komt vóór de zomer een uitvoeringsagenda die met de raad gedeeld zal worden, dit zal het concreter maken.
Duurzaamheid zal een apart programma krijgen, maar zal ook geïntegreerd worden in het geheel. Ook komt er dit jaar een notitie over de door ons zo gewenste verkleuring van Kerkdennen.

De aanpak over de werkgeversbenadering komt op papier, iets wat wij erg belangrijk vinden. Mensen die nu aan de kant staan, mensen die werk zoeken, Wajong-ers, mensen die in de bijstand zitten; het is een geweldige uitdaging om iedereen mee te laten doen. Zorginstelling zullen uitgenodigd worden voor het platform “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Progressief Ermelo is voor nu tevreden, maar zal alles nauwgezet blijven volgen.