Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie Projectplan

geplaatst in: Algemeen | 0

Op donderdag 19 februari sprak de gemeenteraad over de recreatiesector in Ermelo. Het ging over een projectplan wat in grote lijnen aangaf wat er moest gebeuren ten aanzien van recreatieparken. Er komen in het vervolg nog allerlei deelplannen die in de Raad worden behandeld.
PE wil ook iets doen binnen recreatiesector. Dat kan niet anders als je concurrerend wilt zijn als recreatiegemeente.
PE  gaat er daarbij vanuit dat er niet ongeremd gebouwd kan worden in natuurgebieden, maar dat per park gekeken wordt naar de mogelijkheden.

Bestemmen van parken voor overbruggingsbewoning of jongerenhuisvesting wat in het projectplan genoemd wordt is een goed idee, het staat zelfs al in ons verkiezingsprogramma. Dit zou vooral ten Westen van het spoor of nabij het Tonselse Veld moeten gebeuren.
Bij het omvormen van recreatiewoningen naar reguliere woningen moeten we oppassen dat er geen te grote verstening in het buitengebied plaatsvindt. Er moeten geen complete nieuwe woonwijken ontstaan.
PE  gaat er volledig vanuit dat de Raad betrokken zal worden bij alle nog op te stellen visies en programma’s en kon nu dan gewoon instemmen met dit projectplan.