Informatie en kennis, een goed duo

geplaatst in: Algemeen | 0

Regelmatig schrijft een van de (steun)fractieleden over zijn of haar ervaringen bij Progressief Ermelo. Deze week is dat Anneke Knoppert, raadslid sinds 2012.
De afgelopen tijd heeft, voor wat betreft het raadswerk, bij mij vooral in het teken gestaan van het ophalen van informatie en het opdoen van kennis.
Zo heb ik meerdere informatieavonden bezocht die de gemeente georganiseerd heeft voor omwonenden en belanghebbenden over onderwerpen die met mijn commissie (Infrastructuur & Ruimte) te maken hebben. Het is een goede manier om de reacties te polsen en om zo te weten te komen waar eventuele toekomstige problemen en bezwaren liggen. Deze informatieavonden gingen over het ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld, de structuurvisie Markt 2.0 en de nieuw op te stellen Welstandsnota.

Ook heb ik alle hoorzittingen over het Tonselse Veld bijgewoond. Tijdens deze hoorzittingen konden de indieners van zienswijzen deze mondeling toelichten aan de wethouder en de bij dit project betrokken ambtenaren. Een goede manier om eventuele onduidelijkheden (van beide kanten) weg te nemen. En voor mij een schat aan informatie die ik straks in het najaar kan gebruiken om tot een weloverwogen beslissing te komen wanneer dit bestemmingsplan eerst in de commissie en later in de raadsvergadering besproken zal worden.

Verder ben ik op werkbezoeken geweest, heb ik gesprekken gevoerd met individuele personen, was ik deelnemer aan de door Groevenbeek  afdeling VMBO georganiseerde politieke lunch en jurylid bij het raadsdebat door leerlingen van 4 Havo van Groevenbeek.
Al deze dingen tezamen maken het werk als raadslid niet alleen interessant, maar vooral ook waardevoller. Uiteraard krijgen wij als raadsleden de benodigde achterliggende informatie over de onderwerpen die op de commissie- en raadsagenda staan en als we nog meer willen weten staat de griffie klaar om dit voor ons op te zoeken. En natuurlijk kunnen we ook altijd met onze vragen terecht bij de ambtenaren. Maar het ter plaatse de situatie gaan bekijken en bespreken met de direct betrokkenen, geeft vaak nieuwe inzichten en zorgt voor een verdieping van je kennis over het onderwerp.