Speuld en omstreken

geplaatst in: Algemeen | 0

Na een traject van bijna drie jaar is het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld afgelopen week vastgesteld. Progressief Ermelo was net als alle andere partijen heel tevreden over de inzet van de wethouder en zijn ambtenaren om zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de betrokkenen. De punten die wij speciaal naar voren gebracht hebben waren de gewenste uitbreiding van de KNHS aan de Beek en de wijzigingsbevoegdheid aan de Garderenseweg t.b.v. toekomstige woningbouw.

Dat er middels functieverandering al heel wat bouwplannen zijn, mag voor iedereen duidelijk zijn. Hier gaat het echter bijna altijd over dure koopwoningen, hoewel er nu ook een plan ligt voor goedkopere koopwoningen. In principe gaat woningbouw via functieverandering vóór het bouwen op de wijzigingsbevoegdheid locaties, maar wij hebben gevraagd om een uitzondering te maken wanneer iemand komt met een plan voor goedkope huurwoningen. Hier is immers, net als in de rest van Ermelo, echt behoefte aan. Ook hebben wij de wethouder gevraagd om ook bewust op zoek te gaan naar initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties.

Een ander punt waar wij speciaal aandacht voor gevraagd hebben is dus de gewenste uitbreiding van de KNHS. Dit paardencentrum heeft in de afgelopen jaren al vele uitbreidingen achter de rug aan zowel de gebouwen als de buitenterreinen. Vanwege de ligging in een natuurgebied is er voorafgaand aan de grote uitbreiding in 2003 een intentieovereenkomst afgesloten tussen de KNHS en Geldersch Landschap. Helaas heeft de KNHS zich tot nu toe niet gehouden aan de afspraken die toen gemaakt zijn, op eentje na dan: het uitgebruik nemen van de camping. Het daarna inrichten van die leeggekomen grond als natuurterrein en groenstrook is echter nooit gebeurd. Ook de afspraak die de KNHS vier jaar geleden heeft gemaakt met de gemeente over de inrichting van het terrein zijn nog steeds niet nagekomen. Deze bewezen onwil om gemaakte afspraken na te komen geeft ons weinig vertrouwen in een eventuele nieuwe samenwerking. Gelukkig werd dit gevoel door meerdere raadspartijen ondersteund en mogen wij hopen dat dit meegewogen wordt wanneer er weer bij de gemeente aangeklopt wordt met uitbreidingsplannen.