Calluna op de schop

geplaatst in: Algemeen | 0


Zwembad en Sporthal Calluna heeft net haar 40e verjaardag gevierd, een mooie respectabele leeftijd om aan pensioen te gaan denken. Al eerder is in de Gemeenteraad  besloten dat de Balverszaal in de wijk West op termijn gaat sluiten. In de raadsvergadering van 2 juli is het zogenaamde Plan van Aanpak vastgesteld. De naam suggereert dat er al een klip en klaar besluit ligt, maar juist in dit proces heeft wethouder Klappe besloten om alle belanghebbenden en betrokkenen vanaf het begin mee te nemen in de te maken plannen. Een mooie werkwijze vinden wij als PE; zo kun je een breed gedragen plan presenteren voor een mooie nieuwe sport- en zwemaccommodatie.

Belangrijke punten voor onze fractie zijn: de breedtesport, alle sport onder het niveau van topsport, moet er in terecht kunnen. Dan bedien je het gros van alle sporters in Ermelo. We zijn uiteraard trots op de topsporters van bijvoorbeeld Sparta, hub trampoline springers en turners. We vinden echter dat niet alles van de gemeente hoeft te komen.

Verenigingen als Dindoa en EFC’58 hebben met hun leden zelf ook hard gewerkt en gelden ingezameld om een mooie accommodatie neer te zetten. Dan moet in onze optiek Sparta dat ook kunnen als vereniging met 600 leden. Het extra bedrag dat nodig is om in een nieuwe accommodatie ook topsport te kunnen bedrijven zou bijvoorbeeld door verenigingen of andere partijen bijgedragen kunnen worden. We hebben ook aandacht gevraagd voor de huidige exploitant van het Sportcafé; het is belangrijk hem ook mee te nemen in de nieuwe plannen.

Het zwembad is een verhaal apart. De vraag is of je het kunt renoveren? Kun je het dan energie zuinig maken? Stel dat je renoveert; hoeveel kost dit dan op alle onderdelen en hoe lang kan het dan weer mee?  In het coalitieakkoord waar PE zich aan geconformeerd heeft, staat dat we minimaal een sportbad  en een doelgroepenbad willen hebben. We hebben het College gevraagd dit goed uit te zoeken in dit Plan van Aanpak, zodat we op basis van cijfers en feiten een besluit kunnen nemen. Het is voor ons helder dat we in ieder geval een zwembad in Ermelo willen houden. Een suggestie die we de  wethouder meegegeven hebben, is om voor de oudere basisschoolkinderen de mogelijkheden van bewegingsonderwijs uit te breiden door het zwembad erbij te betrekken. Dit ontlast de sporthal dan weer. Voor schoolkinderen in de wijk West zou de Dindoahal geschikt gemaakt kunnen worden voor gymlessen wanneer de Balverszaal afgebroken is. Tot slot waren we blij te lezen dat de wethouder duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan voor de nieuwe sporthal.  Een projectgroep gaat nu aan de slag om het Plan van Aanpak te gaan maken. We hopen hier na de vakantie meer van te horen.