Westflank

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

In september staat de Westflank (Oude Nijkerkerweg-Arendlaan-Volenbeekweg) op de agenda: op 1 september in de commissievergadering en op 17 september in de raadsvergadering. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat vrijliggende fietspaden het uitgangspunt zijn om zo de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers) zo goed mogelijk te waarborgen. Een uitstekend uitgangspunt volgens Progressief Ermelo.
Maar dan komt de vraag wat de beste manier is.
Het College heeft een voorstel gedaan waar wij ons grotendeels in kunnen vinden, m.u.v. het deel tussen de Horsterweg en de Lange Haeg. Hiervoor wordt voorgesteld om zowel een nieuwe weg als een vrijliggend fietspad én een voetpad aan te leggen door het Veldwijkbos. Met als gevolg dat er een strook van zo’n 30 meter bos verdwijnt over de hele lengte van dit traject. Een strook met daarin een historische houtwal van ca. 150 jaar oud en de vele even oude bomen. Omdat er veel ontwikkelingsplannen zijn op het terrein van GGZ/Veldwijk, zal er in de nabije toekomst ook een ontsluiting (rotonde?) op de Oude Nijkerkerweg komen. Progressief Ermelo wil graag dat zo’n ontsluiting meegenomen wordt in de plannen die er nu liggen om goed te kunnen overzien wat de beste manier is om de Westflank voor dit deel te ontwikkelen.
Hoewel wij nu een besluit gaan nemen over het extra budget (€515.000,00) dat nodig is voor de gehele Westflankontwikkeling, vinden wij het belangrijk om ook alvast over de invulling hiervan te praten.
Het vergaren van informatie, het afwegen van alle ‘voors-en-tegens’ en het praten met belanghebbenden en deskundigen maken allemaal deel uit van de voorbereidingen voor de commissievergadering.