Een vrijliggend fietspad langs de Oude Nijkerkerweg

geplaatst in: Algemeen | 0

Het Westflanktracé houdt de gemoederen aardig bezig binnen de fractie van Progressief Ermelo.
Wat doe je als partij die zich inzet voor zowel de veiligheid van fietsers als het behoud van waardevolle bomen, wanneer er een voorstel komt voor een nieuw fietspad door een bos met vele monumentale bomen? Ik kan u verzekeren dat dit geen makkelijk traject geweest is.
Mede daarom hebben wij vóór het zomerreces  zowel om extra tijd als om extra keuzemogelijkheden gevraagd aan de wethouder.

Het extra toegevoegde document Zoektracé – Perceel 1 geeft ons de mogelijkheid om als eis voor de aanbesteding mee te geven dat bij het ontwerp van het fietspad ook de weg vast mee getekend wordt. De nieuwe weg moet dan zo dicht mogelijk langs de bestaande weg getekend worden en het nieuwe fietspad weer zo dicht mogelijk langs de nieuwe weg.
Op die manier kunnen we de schade aan het bos zoveel mogelijk beperken én de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers zoveel mogelijk garanderen.
De wethouder heeft toegezegd dat de bomen die gekapt moeten worden voor de aanleg van de nieuwe weg blijven staan totdat die weg ook daadwerkelijk aangelegd wordt en niet vast voor het gemak worden ‘meegenomen’ bij de aanleg van het fietspad.

Staan wij als fractie van PE te juichen over het weghalen van een deel van het bos? Absoluut niet. Wel denken wij dat dit het best haalbare is voor zowel veiligheid als groen. Wij hebben daarom ingestemd met het raadsvoorstel voor extra budget om de plannen voor de Westflank te kunnen gaan uitvoeren. In de raadsvergadering van oktober zal er een besluit genomen worden over de precieze uitvoering van het hele traject.