Meer burgerleden, minder kosten

geplaatst in: Algemeen | 0

Een door Progressief Ermelo, ChristenUnie, CDA en SGP ingediend amendement (wijzigingsvoorstel) bij het raadsvoorstel voor de Nota Omgevingskwaliteit, het oude Welstandsbeleid, maakte onverwacht veel reacties los. In het amendement gaven de partijen aan dat zij voortaan graag twee burgerleden in de Commissie Omgevingskwaliteit willen hebben. De huidige commissie heeft naast een aantal deskundigen maar één burgerlid.  Het toevoegen van een extra burgerlid past namelijk helemaal bij de wens van de gemeente Ermelo om waar mogelijk in te zetten op burgerparticipatie.
Groot was echter de consternatie toen bleek dat de kosten voor het huidige burgerlid maar liefst 19 duizend euro per jaar bedragen. Hoe dit bedrag precies tot stand gekomen is kon de wethouder niet zeggen, maar wel dat dit niet enkel uit de vergoeding bestaat maar dat het om een totaal bedrag gaat.

Toch zag menig aanwezige op de publieke tribune zichzelf in gedachten al solliciteren voor deze functie. Het verdubbelen van het aantal burgerleden zou ook een verdubbeling van de kosten met zich mee kunnen brengen volgens de wethouder.

Namens de gezamenlijke indieners liet PE weten het doel van het amendement, namelijk het hebben van twee burgerleden in de Commissie Omgevingskwaliteit, niet los te willen laten. Na drie schorsingen en veel debat is het amendement unaniem aangenomen: de Commissie Omgevingskwaliteit zal voortaan naast de deskundigen  twee burgerleden hebben. Het college heeft daarbij de opdracht mee gekregen om uit te zoeken op welke wijze er tot een redelijke vergoeding voor deze functie gekomen kan worden. Deze resultaten zullen in het eerste kwartaal van 2016 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De vier fracties hebben er met hun amendement en de daarop volgende discussie voor gezorgd dat er én meer gebruik gemaakt zal worden van burgerparticipatie én dat er bespaard gaat worden op de kosten voor de Commissie. Een echte win-win situatie. Dit werd bevestigd doordat zowel het amendement als het raadsvoorstel unaniem zijn aangenomen.