Naar een duurzaam Ermelo

geplaatst in: Algemeen | 0

Donderdagavond 19 november besprak de Ermelose gemeenteraad het Project Initiatie Document (PID). Een startdocument als eerste stap op weg naar een Duurzaamheidsprogramma voor Ermelo voor de periode 2016-2020. Drie fracties, Progressief Ermelo, ChristenUnie en SGP, dienden samen een amendement (aanpassing van het raadsvoorstel) in waarin voorgesteld werd het speerpunt Mobiliteit toe te voegen aan het rijtje van het College. Het doel hiervan is om extra in te zetten op: besparen op energie, minder fossiele brandstoffen te gebruiken en in plaats daarvan duurzame brandstof te kunnen tanken in Ermelo en om betere infrastructuur aan te leggen die uitnodigt om te fietsen en om het Openbaar Vervoer te gebruiken. Ermelo is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal zijn. Hiervoor zal alles uit de kast gehaald moeten worden op het gebied van energie besparen, het gebruik van duurzame energie en het hergebruik van materialen als afval en afvalwater. De fracties van Progressief Ermelo, ChristenUnie en SGP vonden het door het College voorgestelde document daarom dus nog wat te mager.

Progressief Ermelo heeft aangegeven dat juist ook op het gebied van mobiliteit, waaronder verkeer en vervoer, nog veel winst te behalen valt. Door de aanleg van goede fietspaden vanuit de woonwijken naar het centrum én een goed Openbaar Vervoersnetwerk nodig je mensen uit om op de fiets te stappen en de auto te laten staan. Er moet niet alleen geïnvesteerd worden in de opwek van duurzame energie, maar ook op het besparen van energie en dat doe je onder andere door vaker de fiets te gebruiken.
Mobiliteit moet je ook praktisch te bekijken: in Ermelo ontbreekt nog steeds een tankstation waar duurzame brandstof getankt kan worden terwijl er transporteurs in Ermelo zijn die graag willen investeren in duurzame (vracht)wagens, maar dan moet er wel in de buurt getankt kunnen worden. Daarom moet het bestemmingsplan-technisch mogelijk gemaakt worden dat er op of rond industrieterrein Veldzicht zo’n multifueltankstation gerealiseerd kan worden. Op die wijze kan er flink bespaard worden op het gebruik van fossiele energie.
Zowel het amendement als het raadsvoorstel zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad.