De toekomst van Kerkdennen

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Toekomst
Over Kerkdennen is al vaak en veel gesproken en komende week (woensdag 1 december) doen we het nog een keer. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een verkenning uitgevoerd om tot een Verkleuringsnotitie voor Kerkdennen te komen. In gewone mensentaal betekent dit dat er gekeken is naar de toekomstmogelijkheden van dit bedrijventerrein. Er is een rapport opgesteld met daarin drie scenario’s  waarin het verschil vooral zit in de taakverdeling tussen de bedrijven en de gemeente en de daarbij komende kosten: wie zorgt er voor wat? Dit kan zo eenvoudig mogelijk met extra aandacht voor de fietsers en het aanpakken van de uiterlijke verschijning van het terrein, tot aan een omvorming tot een toekomstbestendig duurzaam bedrijventerrein. Dit laatste klinkt mooi, maar kost ook het meeste geld.

Problemen
Voor het onderzoeksrapport is uitgebreid gesproken met de aanwezige bedrijven en de pandeigenaren. Hieruit blijkt dat verkeer een groot knelpunt is. Bedrijven geven aan meer ruimte nodig te hebben voor parkeren en het laden en lossen. Ook het feit dat vrachtwagens, personenauto’s en fietsers allemaal gebruikmaken van dezelfde wegen zorgt voor onveilige situaties en baart dus zorgen. Dit zal iedereen die gebruikmaakt van de wegen rondom Kerkdennen kunnen beamen.

Noodzakelijk
In het bestemmingsplan Kom uit 2013 staat dat een verandering naar lichtere bedrijvigheid noodzakelijk is, te weten bedrijvigheid met minder verkeersaantrekkende werking waarmee geluidsoverlast, verkeershinder en verkeersonveiligheid wordt voorkomen. Dit zal voor Progressief Ermelo het uitgangspunt zijn voor behandeling in de raadscommissie. Minder overlast van geparkeerde vrachtwagens, veiligheid voor fietsers en niet te vergeten minder overlast voor de aanwonenden van de toevoerwegen (o.a. Oude Telgterweg en Hamburgerweg).