Terugblikken én vooruitkijken

geplaatst in: Algemeen | 0

Regelmatig schrijft een van de (steun)fractieleden over zijn of haar ervaringen bij Progressief Ermelo. Deze keer is dit Anneke Knoppert, raadslid sinds 2012.
Op het moment dat ik dit schrijf, is de laatste werkweek voor het Kerstreces net begonnen. Voor mij betekent dit dat er vanavond nog een fractievergadering is, vooraf gegaan door ons spreekuur. Op woensdagavond vergader ik met de werkgroep communicatie en donderdagavond is er dan de laatste raadsvergadering van 2015.
Terugkijkend is het een druk, maar vooral ook interessant jaar geweest. Onze eigen wethouder Laurens Klappe is druk geweest met de invoering van alle veranderingen op het gebied van de zorg en hoewel veranderingen nooit makkelijk zijn, zeker niet wanneer ze door de landelijke overheid gekoppeld zijn aan enorme bezuinigingen, lijkt het erop dat Ermelo zich er redelijk goed doorheen geslagen heeft. Niet dat we daarom nu lui achterover kunnen leunen; het blijft zaak dat we opletten dat er geen mensen tussen wal en schip raken.

Als woordvoerder voor ‘ruimtezaken’ heb ik veel functieveranderingsplannen besproken en hoewel de meeste plannen het buitengebied van Ermelo mooier zullen maken, is toch ook wel gebleken dat de Structuurvisie die wij hiervoor als raad in 2012 vastgesteld hebben enige aanpassing nodig heeft: wat rekenen wij mee als zgn. sloopmeters, hoe krijgen wij de initiatiefnemers zover dat ze vooral hele duurzame woningen bouwen en hoe kunnen wij het aantrekkelijker maken voor bepaalde soorten kleine bedrijven om zich in het buitengebied te vestigen?  In het voorjaar van 2016 zal de commissie zich hierover buigen wanneer ook het Buurtplan van Horst & Telgt besproken wordt.
Een ander belangrijk onderwerp van dit jaar was de vernieuwing van het centrum. Vanaf de eerste overleggen over de Stationsstraat heb ik mijn best gedaan om de belangen van PE in te brengen: groen, duurzaam, toegankelijk en aantrekkelijk. Wij zijn enthousiast over het deel dat nu zo goed als klaar is. Natuurlijk is het nog niet helemaal af en sommige dingen zullen nog aangepast moeten worden, maar het begint er aardig op te lijken. Er wordt wel eens wat lacherig gereageerd wanneer ik weer iets zeg over het behoud en het belang van bomen, maar op de momenten dat de bomen weggehaald waren en de straat nog niet opgebroken was hoorde je alom mensen klagen over hoe kaal het wel was in de Stationsstraat… Gelukkig worden de meeste van de weggehaalde bomen hergebruikt en worden ze aangevuld met nieuwe bomen die voor een grotere variatie zorgen. De prachtige houten banken die nu neergezet worden zijn wat ons betreft erg belangrijk en zullen bijdragen aan zowel de aantrekkelijkheid als de toegankelijkheid. Alle partijen mochten het college nog een aantal wensen meegeven voor de verdere verfraaiing van het centrum en daar hebben wij enthousiast gebruik van gemaakt: o.a.  het herplaatsen van kunstwerken naar het centrum, watertappunten aanleggen, een solar tree waarvan de ‘blaadjes’ energie opwekken waar bezoekers hun telefoon van kunnen opladen.
Voor na het Kerstreces staat er alweer van alles in de agenda. Dan gaan we o.a. het bestemmingsplan Tonselse Veld vaststellen, spreken over de ontwikkelingen op de terreinen van Veldwijk, de Driesprong (Oude Telgterweg/Van Strijlandweg) en over het plan de Wegwijzer (Postlaantje/Kerklaan) alsook de plannen voor Strand Horst. Kortom, genoeg te doen straks.
Mocht u met mij willen spreken over bovenstaande plannen of andere zaken die spelen, dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen. Dit kan telefonisch (06 – 42637258) of per mail a.knoppert@ermelo.nl . Op onze website www.progressiefermelo.nl kunt u terecht voor de contactgegevens van de overige PE-raadsleden en kunt u de data vinden van onze spreekuren.