Driesprong in 2017: groene wijk met goedkope én energieneutrale woningen

geplaatst in: Algemeen | 0

In de Raad van 21 januari is het plan de Driesprong besproken, het gebied van de oude LEAO, de voormalige locatie Van Beek en het  stuk grond van de dakpannenfabriek. Dit terrein ligt ingeklemd tussen de Oude Telgterweg,  Van Strijlandweg en de Hamburgerweg. Voor Progressief Ermelo is het helder dat dit de komende jaren de enige plek is waar goedkope woningen gebouwd kunnen worden. 
Er zullen 3 buurtjes komen, ieder ingericht met een derde goedkope, middeldure en dure woningen. Naast goedkope woningen is het voor PE  belangrijk dat er net iets duurdere huurwoningen komen, die beschikbaar zijn voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een koopwoning. Ook zijn we gecharmeerd van de geplande mantelzorgwoningen; dit zijn woningen waar op de benedenverdieping de hulpvrager woont in een eigen woonruimte en waar de mantelzorger in een soort maisonnette boven woont. Ieder met een eigen voordeur achter de gezamenlijke voordeur.

Er zal wel eerst goed uitgezocht moeten worden hoe je deze woningen voor mantelzorg kunt laten bestaan. Want je kunt na overlijden van de hulpvrager niet maar zo de mantelzorgers uit hun huis zetten. Dan zouden het twee aparte woningen worden en het mantelzorgconcept zou dan opgeheven worden.

Duurzaam
De wethouder reageerde positief op ons aangeven dat dit een goede gelegenheid is om nog een ” wijk met nul op de meter woningen”,  vergelijkbaar met Groevenbeek Noord, te realiseren. Dit kan op het stuk grond waar de gemeente eigenaar van is. Hij kan niet verplichten, maar wel de randjes van de wet, het bouwbesluit opzoeken om bedrijven te verleiden om energieneutraal en innovatief te bouwen.

Groen
Veel aandacht hebben we gevraagd voor het behoud van de monumentale en waardevolle bomen. Verschillende bomen en stroken bos staan op de monumentale bomenlijst. Al eerder is het stuk bos tegen de Van Emsthof aan via een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid aangewezen als een locatie waar gebouwd mag worden. De wethouder heeft evenwel toegezegd dat hij de waardevolle en monumentale bomen zorgvuldig wil proberen in te passen. Er volgen nog stukken waarin we als Raad nog invloed op het behoud van het groen kunnen uitoefenen. Naar onze mening worden bouwplannen in Ermelo verkeerd om benaderd: in plaats van kijken hoe het al aanwezige groen of een bijzondere boom in het bouwplan past, moet je het omkeren: hoe past het bouwplan bij, om deze mooie boom.

Locatie garagebedrijven
Progressief Ermelo heeft het amendement van het CDA en de SGP gesteund om de garagebedrijven buiten het plan te laten. We snappen dat de wethouder graag het hele terrein wil ontwikkelen en de garagebedrijven uit de woonwijk naar een bedrijvenlocatie zou willen verplaatsen. Echter, hier geldt in onze optiek de bescherming van de ondernemer, burger: in 2013 is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt, door de Raad goedgekeurd. In dit plan is op het terrein van de garagebedrijven geen “wijzigingsbevoegdheid” gelegd. Dus de ondernemers konden er van uit gaan dat ze in hun bedrijven konden investeren, want in tegenstelling tot de gronden van de buren waren er geen plannen voor hun terrein. Nu kun je het volgens Progressief Ermelo niet maken om dit 2 à 3 jaar later al weer te veranderen.

De plannen die aangenomen zijn worden weer verder uitgewerkt en nader in de Raad besproken. Hopelijk kunnen  in 2017 de eerste woningen gebouwd worden.