Is er nog toekomst voor de verblijfsrecreatie in Ermelo?

geplaatst in: Algemeen | 0

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de  Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo besproken en vastgesteld. Deze visie zal gebruikt worden bij alle nog afzonderlijk te maken plannen voor de recreatieparken. Dat hier een visie op nodig is moge duidelijk zijn. Enerzijds is er de verandering die samenhangt met de veranderende wensen van de consument, de verblijfstoerist. Anderzijds zijn er de wensen van de eigenaren en beheerders van de recreatieparken. En dan is er nog de zorg voor het behoud van de natuur; natuur is immers de grootste reden dat er toeristen naar de Veluwe komen!

Dat deze drie kanten niet altijd bij elkaar aansluiten kan voor niemand een verrassing zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een goede visie is, een visie waarin alle belangen meegenomen worden en die als leidraad dient voor alle nog op te stellen afzonderlijke beleidsstukken die nog bij de raad langs zullen komen in de toekomst. Dit laatste zou ik graag bevestigd horen worden door het college.

Er zijn een paar punten waar wij extra aandacht voor gevraagd hebben:

    •    Goed samenwerken in de regio. Dit is vooral belangrijk op het gebied van handhaving en uitbreiding.
    •    Uitbreiding in natuurgebieden zal waar mogelijk voorkomen moeten worden. Belangrijk is om bij gewenste uitbreiding zoveel       mogelijk in te zetten op samenvoeging en overnames.
    •    Bij veranderingen of het sluiten van parken moet volop aandacht zijn voor de vaak kwetsbare bewoners op deze parken.
    •    Het recreëren van de eigen inwoners moet niet uit het oog verloren worden. Zo moet het mogelijk blijven voor iedereen om dicht bij huis te kunnen genieten van de natuur. Het afsluiten van fiets- en wandelpaden bij uitbreidingen van bedrijven moet voorkomen worden.